Opaskurssilta valmistui uusia oppaita

Uusi opastuspalveluiden ammattitutkintoon tähtäävä opaskurssi aloitti Porvoossa tammikuussa 2019.   Vuoden lopulla oppaaksi valmistuneet opiskelijat saivat tutkintotodistuksen ja  rintaansa Suomen Opasliiton kultaisen rintamerkin.

Mukana kurssilla oli 16 innostunutta kokelasta.

Suomen opasliiton auktorisoiman oppaan tunnus on opasmerkki, johon on kuvattu sininen Suomi maapallon kartalle. Suomen Opasliitto ry:n auktorisoinnin saa henkilö, joka on suorittanut liiton vaatimusten mukaan järjestetyn opaskoulutuksen hyväksytysti. Monipuolisen ja vaativan koulutuksen suoritettuaan opas liittyy paikallisyhdistyksen kautta opasliiton jäseneksi.

Auktorisoinnin säilyttämiseksi opas osoittaa määräajoin tietojensa ja taitojensa ajantasaisuuden. Tämä takaa Opasliiton auktorisoimien oppaiden laadun ja laatu puolestaan asiakkaan tyytyväisyyden.