Vuoden Matkailuteko 2019 Porvoossa

Jäätelöpyörät ja jäätelöjoulukalenteri palkittiin

Por­voon Mat­kai­luop­paat ry nimeää vuosittain kan­sain­vä­li­se­nä mat­kai­luop­paan päi­vä­nä 21.2. jonkun Porvoon matkailua ja näkyvyttä edellisenä vuonna erityisen ansiokkaasti tukeneen yrittäjän tai hankkeen Vuoden Matkailuteoksi.

Jäätelöpyörät palkittu vuoden matkailutekona
Kuva Marko Wahlström, Itäväylä

Hymyssä suin jäätelötirehtööri Mikko Nikkilä (vas.), yhdistyksen puheenjohtaja Raija Tölkkö, yrittäjät Heidi ja Samuli Wirgentius, sekä opas Birgitta Palmqvist.

Vuodelta 2019 yhdistys pal­kit­si­ Van­han Por­voon Jää­te­lö­teh­taan ja ra­vin­to­la Glas­si­kon yrit­tä­jä­pa­ris­kun­nan Samuli ja Heidi Wirgentiuksen.  Va­lin­ta johtui yri­tyk­sen jää­te­lö­pyö­rä­toi­min­nas­ta , joka on ilahduttanut Vanhassa Porvoossa kaikenikäisiä asiakkaita,  sekä jää­te­lö­jou­lu­ka­len­te­rista, jonka suuri suosio yllätti yrittäjät heti ensimmäisenä syksynä.

– Nostalgiset jää­te­lö­pyö­rät ja tyylikkäät myyjät he­rät­ti­vät pal­jon po­si­tii­vis­ta huo­mi­o­ta van­has­sa kau­pun­gis­sa, min­kä olemme ha­vainneet opas­tus­tem­me ai­ka­na. Mat­kai­li­jat ja kaupunkilaiset oli­vat ihas­tuk­sis­saan, yhdistyksen pu­heen­joh­ta­ja Rai­ja Tölk­kö pe­rus­te­lee.

Kaikki myytävä jäätelö on oman tuotekehityksen tulosta ja oman tehtaan tuotantoa.  Erilaisia versioita on kehitetty 70-100,  joista parisenkymmentä on samaan aikaan myynnissä.

Van­han Por­voon Jää­te­lö­teh­das työl­lis­tää jää­te­lö­pyö­ris­sä ja myyn­ti­pis­teis­sä yh­teen­sä noin 50 nuor­ta, 14–22-vuo­ti­as­ta työn­te­ki­jää.
– Jää­te­lö­ki­os­kis­sa työs­ken­te­ly on eh­kä vie­lä suo­si­tum­paa kuin pol­ku­pyö­rältä myynti, Hei­di Wir­gen­tius ar­vi­oi.

Porvoon Matkailuoppaat toivottaa yritykselle reipasta kasvua.