Kaikki kirjoittajan tapio artikkelit

Vuoden Matkailuteko 2019 Porvoossa

Jäätelöpyörät ja jäätelöjoulukalenteri palkittiin

Por­voon Mat­kai­luop­paat ry nimeää vuosittain kan­sain­vä­li­se­nä mat­kai­luop­paan päi­vä­nä 21.2. jonkun Porvoon matkailua ja näkyvyttä edellisenä vuonna erityisen ansiokkaasti tukeneen yrittäjän tai hankkeen Vuoden Matkailuteoksi.

Jäätelöpyörät palkittu vuoden matkailutekona
Kuva Marko Wahlström, Itäväylä

Hymyssä suin jäätelötirehtööri Mikko Nikkilä (vas.), yhdistyksen puheenjohtaja Raija Tölkkö, yrittäjät Heidi ja Samuli Wirgentius, sekä opas Birgitta Palmqvist.

Vuodelta 2019 yhdistys pal­kit­si­ Van­han Por­voon Jää­te­lö­teh­taan ja ra­vin­to­la Glas­si­kon yrit­tä­jä­pa­ris­kun­nan Samuli ja Heidi Wirgentiuksen.  Va­lin­ta johtui yri­tyk­sen jää­te­lö­pyö­rä­toi­min­nas­ta , joka on ilahduttanut Vanhassa Porvoossa kaikenikäisiä asiakkaita,  sekä jää­te­lö­jou­lu­ka­len­te­rista, jonka suuri suosio yllätti yrittäjät heti ensimmäisenä syksynä.

– Nostalgiset jää­te­lö­pyö­rät ja tyylikkäät myyjät he­rät­ti­vät pal­jon po­si­tii­vis­ta huo­mi­o­ta van­has­sa kau­pun­gis­sa, min­kä olemme ha­vainneet opas­tus­tem­me ai­ka­na. Mat­kai­li­jat ja kaupunkilaiset oli­vat ihas­tuk­sis­saan, yhdistyksen pu­heen­joh­ta­ja Rai­ja Tölk­kö pe­rus­te­lee.

Kaikki myytävä jäätelö on oman tuotekehityksen tulosta ja oman tehtaan tuotantoa.  Erilaisia versioita on kehitetty 70-100,  joista parisenkymmentä on samaan aikaan myynnissä.

Van­han Por­voon Jää­te­lö­teh­das työl­lis­tää jää­te­lö­pyö­ris­sä ja myyn­ti­pis­teis­sä yh­teen­sä noin 50 nuor­ta, 14–22-vuo­ti­as­ta työn­te­ki­jää.
– Jää­te­lö­ki­os­kis­sa työs­ken­te­ly on eh­kä vie­lä suo­si­tum­paa kuin pol­ku­pyö­rältä myynti, Hei­di Wir­gen­tius ar­vi­oi.

Porvoon Matkailuoppaat toivottaa yritykselle reipasta kasvua.

Mervi Backmanille elämäntyöpalkinto

Porvoon Matkailuoppaat -yhdistys palkitsi elämäntyöstään oppaana Mervi Backmanin,  joka on toiminut matkailuoppaana vuodesta 1983 ja liki 30 vuotta Runebergin kodin oppaana.

Backman on kertojana ja opastajana tavattoman viehättävä ja tuntee kohteensa – niin oman kaupunkinsa kuin erityisesti Runebergin kodin ja perheen vaiheet – perin pohjin.

Palkinnon luovuttivat Backmanille yhdistyksen syyskokouksessa puheenjohtaja Raija Tölkkö ja varapuheenjohtaja Tapio Toivonen.

Opaskurssilta valmistui uusia oppaita

Uusi opastuspalveluiden ammattitutkintoon tähtäävä opaskurssi aloitti Porvoossa tammikuussa 2019.   Vuoden lopulla oppaaksi valmistuneet opiskelijat saivat tutkintotodistuksen ja  rintaansa Suomen Opasliiton kultaisen rintamerkin.

Mukana kurssilla oli 16 innostunutta kokelasta.

Suomen opasliiton auktorisoiman oppaan tunnus on opasmerkki, johon on kuvattu sininen Suomi maapallon kartalle. Suomen Opasliitto ry:n auktorisoinnin saa henkilö, joka on suorittanut liiton vaatimusten mukaan järjestetyn opaskoulutuksen hyväksytysti. Monipuolisen ja vaativan koulutuksen suoritettuaan opas liittyy paikallisyhdistyksen kautta opasliiton jäseneksi.

Auktorisoinnin säilyttämiseksi opas osoittaa määräajoin tietojensa ja taitojensa ajantasaisuuden. Tämä takaa Opasliiton auktorisoimien oppaiden laadun ja laatu puolestaan asiakkaan tyytyväisyyden.